Werkwijze

De consulten zijn op afspraak op de praktijk, thuis of in het verzorgingshuis. Hier voor heeft u een verwijsbrief van u huisarts nodig. De specialist ouderengeneeskunde werkt volgens een vaste werkwijze die een meerwaarde heeft voor kwetsbare ouderen.  De activiteiten zijn afhankelijk van de vraagstelling en van de bevindingen tijdens het consult.

  • Beoordeling medische voorgeschiedenis (gegevens van de huisarts, ouderen zelf en hun vertegenwoordigers)
  • Anamnese en onderzoek (verhelderen consult en hulpvragen, gekeken wordt naar somatische, functionele, maatschappelijke, psychische, communicatieve en voedingsaspecten en medicatie),
  • Probleem inventarisatie en analyse,
  • Bespreking met huisarts (behandelplan, communicatie met cliënt en vertegenwoordigers, evaluatie),
  • Schriftelijk verslag naar huisarts.