A.K. Qoderian

Huisarts, A.K. Qoderian

A.K. Qoderian

Mijn naam is Kabir Qoderian en ik ben ca. 20 jaar werkzaam als arts, aanvankelijk in Azië en vervolgens in Europa. Ik ben geboren in Noord-Amerika, opgegroeid in Centraal-Azië en woonachtig vanaf mijn jeugd in Europa. Deze voorgeschiedenis is een afspiegeling van mijn multiculturele achtergrond en maakt het voor mij makkelijker om patiënten met verschillende afkomst te kunnen begrijpen en helpen.

De geneeskundige studie heb ik afgerond in het buitenland. Daarna ben ik in 2006 aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) afgestudeerd. Om mijn (post)academische studie te vervolgen heb ik nog 3 jaar aan het VUMC in Amsterdam gestudeerd. Deze studie heb ik afgerond in het jaar 2010, als specialist huisartsengeneeskunde.

Teneinde een beeld te krijgen van Hollandse diversiteit, heb ik kortdurend als huisarts in verschillende provincies gewerkt (Friesland, Noord Holland, Flevoland en Gelderland).

Naast huisartsengeneeskunde heb ik ervaringen in de ouderenzorg (gewerkt in verpleeghuizen) en penitentiaire inrichtingen (9 jaar gewerkt als gevangenisarts) opgebouwd.

In Almere ben ik ongeveer 9 jaar werkzaam in verschillende centra als waarnemend en vast huisarts. Doordat ik de afgelopen jaren voornamelijk in Almere Buiten heb gewerkt, heb ik geleidelijk het gevoel gekregen dat ik niet zonder deze populatie kan. Vooral dit heeft mij geholpen om in Almere Buiten een vaste en persoonlijke huisarts te worden. Samen met een specialist ouderengeneeskunde hebben we besloten onze “Medische Praktijk De Vliegeraar” op te richten.