POH-GGZ

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de zorg en onderwijs heb ik in 2010 een opleiding tot POH-GGZ(Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke GezondheidsZorg) gevolgd. In ieders leven doen zich situaties voor die je uit balans kunnen brengen. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid, gezin,relaties, werk. Als mensen de balans in het leven weer weten terug te vinden zijn ze beter opgewassen tegen de problemen. Samen zoeken we naar een weg waarmee je inzicht krijgt in de manier waarop je omgaat met de gebeurtenissen in het leven. We zoeken een manier waarop je met meer energie en plezier in het leven komt te staan. Ik vind het bijzonder te zien hoe mensen de kracht in zichzelf weten op te pakken en het leven weer in eigen hand houden.

Tot ziens,

Marijke De Boer, POH-GGZ

Medewerker Medische Praktijk De Vliegeraar