Klachten

Wij horen uw mening graag. Als u tevreden bent over onze dienstverlening, maar ook als u iets niet bevalt. We stellen het op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt. We kunnen dan samen proberen tot een oplossing te komen.

U kunt uw schriftelijke klacht afgeven bij de assistente of meenemen voor een gesprek.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.