POH-S

Monique Werson,  werkzaam elke dinsdag en vrijdag bij de Vliegeraar als POH-s

Ruim 17 jaar ben ik al werkzaam als POH somatiek.  Deze functie houdt in dat ik specifieke taken overneem van de huisarts. U mag daarbij denken aan diabetes mellitus (suikerziekte), maar ook aan hart- en vaatproblematiek zoals hoge bloeddruk en cholesterol. Ook de longproblematiek zoals astma en COPD behoren tot mij taken. Daarnaast begeleid ik ook mensen die aangeven te willen stoppen met roken, wat uiteraard veel gezondheidswinst oplevert.

Daarnaast werk ik ook als diabetesverpleegkundige in het Flevoziekenhuis in Almere, mijn werkterrein ligt zowel in de 1ste lijn (huisartsenzorg) als in de 2e lijn (ziekenhuiszorg) wat ik erg plezierig vind en een uitdaging geeft voor mij. Op beide werkplekken geef ik graag zorg op maat, samen ‘puzzelen’ wat ervoor kan zorgen dat  de gezondheid verbetert voor u.

U bent van harte welkom !

Graag tot zien!