POH-S

Mijn naam is Shantie Thakoersingh. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen.

Vanaf januari 2019 kom ik, één dag in de week, op de maandag, als Praktijkondersteuner Huisartsen (POH), het team bij Medische praktijk de Vliegeraar versterken.

Daarnaast ben ik 18 jaar in dienst bij organisatie Zorggroep Almere. Vanaf het jaar 2008 ben ik praktijkondersteuner bij Gezondheidscentrum de Filmwijk.   

Als POH verleen ik medisch-inhoudelijke zorg die door de huisarts gedelegeerd is. Als POH hou ik mij bezig met het organiseren en coördineren van preventieve en gestructureerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening, waaronder diabetes, astma/COPD, hart en vaatziektenspreekuur, ouderzorg en geef ik begeleiding bij het stoppen met roken.