Ouderenzorg

Om de kwaliteit van de zorg bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn te verbeteren bieden wij consultatie aan de huisartsen en andere zorgprofessionals.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Cognitieve screening en dementie diagnostiek.
  • Geriatrische screening en in kaart brengen van kwetsbaarheid.
  • Opstellen van behandel/ zorgplan bij complexe ouderen problematiek bij die thuis en in verzorgingshuis wonen..
  • Geneeskundige verklaringen ten behoeve van het aanvragen bij het kantongerecht van bewindvoering en/of mentorschap.
  • Medische zorg voor cliënten of advies over de organisatie van zorg kunnen zorgaanbieders  op incidentele of structurele basis gebruik maken van ons diensten.

elder-care-finance