Debbie Overkamp

Debbie Overkamp, Huisarts

Dokter Overkamp werkt bij de Vliegeraar als vaste vrouwelijke huisarts en werkt op de vrijdagen.

Ik ben Debbie Overkamp en sinds november 2018 werkzaam op de vrijdagen in huisartsenpraktijk ‘de Vliegeraar’. Mijn geneeskunde studie heb ik in 2013 afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens heb ik werkervaring op gedaan in de ouderenzorg en (acute) psychiatrie. Uiteindelijk ben ik mij gaan specialiseren als huisarts en oefen ik dit vak met veel plezier uit.

Ik vind het belangrijk dat patiënten zich op hun gemak voelen. Voor mij staat verbinding en oprechte interesse centraal in het contact. Ik streef er naar om verwachtingen te bespreken en om tot gezamenlijke besluitvorming te komen.

Complexe medische problematiek, taalbarrières of andere culturele achtergronden geven voor mij een extra dimensie in het huisartsenvak. Ik voel me betrokken bij de kwetsbaren in onze samenleving (bv. ouderen, asielzoekers, daklozen en gevangenen).  Deze maatschappelijke betrokkenheid is terug te zien in mijn vrijwilligerswerk als arts in vluchtelingenkampen, als taalcoach bij vluchtelingenwerk en mijn werk als huisarts in een penitentiare inrichtingen.