Logopedie

Guustine

Mijn naam is Guustine Luijten- van Bijnen, ik ben sinds 1996 werkzaam als logopedist. Na mijn opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heb ik een aantal jaren in de JGZ gewerkt.

In 1999 ben ik gaan werken op SBO de Klimop, een school voor speciaal basisonderwijs in Almere. Hier behandel ik kinderen van 4-12 jaar met autisme (ASS), ADHD, dyspraxie en meertaligheid op het gebied van taal en spraak en ondersteun ik in de groepen de mondelinge taalvaardigheid. Tevens coach ik leerkrachten op het gebied van gezond stemgebruik.

In 2013 ben ik begonnen met een specialisatie stemtherapie. Ik volgde cursussen bij Jopie Kuiper en heb EVT level 1 afgerond bij Alberto ter Doest. Naast mijn baan op SBO de Klimop ben ik in januari 2014 gestart met de praktijk voor Stem, Spraak & Expressie in Almere Buiten. In de praktijk kunnen kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal- en ademproblemen terecht.

Per 1 juni 2015 werk ik in het team van ‘De Vliegeraar’. Wilt u meer informatie? U bent welkom in de praktijk of op www.stemspraakexpressie.nl

Graag tot ziens!