Consulten

Patiënten met complexe problematiek vragen speciale aandacht. Voor de huisarts bestaat er de goede mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde te consulteren.

Deze mogelijkheid is er voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek in thuissituaties of in het verzorgingshuis. De huisarts houdt hierbij de regierol en blijft de hoofdbehandelaar.

Naast telefonisch advies aan de huisarts is een consult met een advies over de zorg en behandeling mogelijk, daarna ook medebehandeling